John Holt – Natural Girl / Version (Parish) 1988 JA 7”

John Holt – Natural Girl / Version (Parish) 1988 JA 7”

A SIDE: Written by J. Holt / John Holt

Arranged by E. Whyte / Edgar Whyte

Produced by Edgar Whyte / E. Whyte

This entry was posted in ARTISTS: : : : :, JA 7" DIGITAL, JA 7" LABELS, John Holt, John Holt # JA 7" Digital, Parish JA 7", Parish JA 7". Bookmark the permalink.